Juergen Thiessen, ur. 6.06.1940 r. w Wormditt [Orneta].

W Wormditt mieszkali moi dziadkowie ze strony mamy. Mój tata Heinz Peter Thiessen, był synem Ernsta Thiessena. Ernst Thiessen i Johannes Thiessen byli braćmi i do nich należała Thiessen Schillingbrücke. Rodzina Thiessen posiadała dużą firmę budowlaną oraz tartak, zajmowała się także handlem drewnem. Mój pradziadek Wilhelm Thiessen wybudował willę, która przetrwała do dzisiaj i znajduje się przy Berliner Straße [ul. Warszawska].