O projekcie

Świadectwa. Historia w twarzach - twarze w historiiProjekt „Świadectwa” przewiduje gromadzenie i udostępnianie wspomnień z niemieckimi mieszkańcami Elbląga i okolic, którzy jako dzieci musieli opuścić swoje rodzinne strony. W ramach zrealizowanego już wcześniej przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu projektu „Muzea ponad granicami”, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Litwa – Polska – Rosja, pozyskano niezwykle bogate i interesujące materiały wspomnieniowe. Ukazują one unikalny obraz życia codziennego okresu przedwojennego, widzianego oczami dzieci. W efekcie powstała, współfinansowana przez wspomniany projekt oraz przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej i Gminę Miasto Elbląg wystawa „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii”, prezentująca fragmenty wspomnień, zdjęcia archiwalne oraz pamiątki rodzinne. Partnerem muzeum w projekcie „Świadectwa” jest Elbing Club Pangritz Kolonie e.V, z siedzibą w München, stowarzyszenie zrzeszające przedwojennych mieszkańców Elbląga oraz powiatu ziemskiego.
Zadaniem strony internetowej projektu, zrealizowanej ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej jest m. in. promowanie prezentowanej w muzeum ekspozycji oraz prezentowanie pozyskanych dotychczas materiałów. Realizatorom projektu chodzi jednak przede wszystkim o pozyskiwanie za pomocą specjalnie opracowanej ankiety kolejnych relacji dawnych mieszkańców Prus Zachodnich oraz prezentowanie ich naukowych opracowań.