Hans-Jürgen Schuch, ur. 15.06. 1930 r. w Elblągu.

Prezes stowarzyszenia „Truso – Vereinigung e.V.”, przez wiele lat przewodniczący a obecnie honorowy członek Zarządu Landsmannschaft Westpreussen w Münster, także wieloletni dyrektor Westpreuβisches Landesmuseum w Münster – Wolbeck. Autor i redaktor publikacji o tematyce historycznej i krajoznawczej (np. seria „Elbinger Hefte” , Elbinger Nachrichten”) oraz wystaw prezentujących dzieje przedwojennego Elbląga oraz regionu.
W roku 2003 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Elbląga.

W Elblągu spędziłem czternaście pierwszych lat mojego życia. 2 stycznia 1945 r. opuściłem miasto, ponieważ wcześniej podlegałem obowiązkowi służby wojskowej i musiałem powrócić do służby na poligonie Gruppe bei Graudenz [Grupa k. Grudziądza].
Mój ojciec był urzędnikiem miejskim i w ostatnich latach kierownikiem ds. szkolnictwa, kultury i sportu w mieście. Mieszkaliśmy na Jahnstraße [ul. Agrykola], znajdującej się poniżej Jahnschule [dziś Gimnazjum Nr 5]. W roku 1936 przeprowadziliśmy się na Heilige Leichnam-Straße, która w tamtym czasie otrzymała nazwę Horst-Wessel- Straße [ul. Robotnicza]. Moi rodzice posiadali tam swój własny dom.