Karin Malcher (z domu Zimmer), ur. w 1940 r. w Elblągu.

Moi rodzice przyjechali w 1937 r. ze względów zawodowych z Deutsch Eylau [Iława] do Elbląga. Zamieszkali na pierwszym piętrze domu wielorodzinnego na Langemarckstraße 50 [ul. Komeńskiego]. Spółdzielnia Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft Elbing [Społeczna Spółdzielnia Budowana i Osiedlowa w Elblągu], której udziały posiadał mój tata, miała wtedy siedzibę na ulicy Fichtestraße 18 [ul. Chopina]. Do mojej babci, która wtedy mieszkała w Groß Schönforst [Kałduny] jeździliśmy często samochodem.