Sabine Charlotte Hetz, ur. w 1937 r. w Elblągu.

Moi rodzice to Martin Hetz i Charlotte Kümpel. Dziadkowie ze strony ojca: Wilhelm Hetz i Lina Prange, a ze strony matki: Wilhelm Kümpel i Lydia Motzgers. Dziadkowie ze strony mamy mieszkali na Junkerstraße [ul. Giermków].
Dziadek ze strony taty był najpierw nauczycielem w liceum, prawdopodobnie w Kaiserin – Auguste – Viktoria – Schule [obecnie I Liceum Ogólnokształcące]. Uczył w żeńskim liceum, zdaje mi się, niemieckiego i matematyki. Później został rektorem szkoły Schichaua [obecnie Gimnazjum nr 9]. Jednocześnie był organistą i kantorem w Kościele Najświętszej Marii Panny [obecnie Galeria EL]. Dziadek, który z Hamburga, Berlina przyjechał do Elbląga, odziedziczył firmę i rozwinął ją w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo delikatesowe. Znajdowała się ona także przy Junkerstraße. Mieszkaliśmy na Mühlendamm 77
[ul. Traugutta], tego domu już nie ma.